Pracownicy OPS Ursynów, dzięki determinacji Związku należącego do Federacji doczekali się procedury określającej zasady awansu zawodowego.

Warto wspierać pozytywne efekty samoorganizacji, a do takich niewątpliwie należy sukces związkowców z warszawskiego Ursynowa. Temat awansu pojawia się często w Waszych pytaniach i zgłoszeniach do Federacji. Niejasne i nieczytelne zasady awansu, często również brak rzeczywistej możliwości wnioskowania o awans lub odpowiedź negatywna bez adekwatnej informacji zwrotnej, a także brak podwyżek po awansie - to niestety codzienność w wielu ośrodkach. Na Ursynowie, dzięki działaniom Związku, ma szansę być inaczej.  

Efektem końcowym wielomiesięcznych rozmów jest korzystne dla pracowników rozwiązanie wprowadzające czytelne i precyzyjne zasady awansu obejmujące m.in.:

- jasno określone kryteria awansu obejmujące: staż pracy, wykształcenie, pozytywną ocenę okresową i opinię kierownictwa na poziomie minimum dobrym (stanowiska urzędnicze) lub uzyskanie 30 pkt. (stanowiska pomocnicze);

- mechanizm łączenia awansu z podwyżką wynagrodzenia (w przypadku gdy w danym momencie w budżecie nie znajdą się środki na wzrost uposażenia, awansowany pracownik otrzyma podwyżkę w pierwszym możliwym terminie);

- możliwość składania wniosku o awans, nie tylko przez przełożonych, ale także samego pracownika na określonym druku;

- mechanizm informacji zwrotnej dla pracowników, którzy awansu nie otrzymają - pracodawca zobowiązany będzie na wniosek pracownika w terminie 30 dni udzielić pisemnej informacji o swojej decyzji dot. awansu, a także w ciągu następnych 30 dni - pisemnych informacji o przyczynach dla których podjął negatywne rozstrzygnięcie wraz z wykazem warunków, od których uzależniony będzie awans w przyszłości.

Gratulujemy i zachęcamy do brania pozytywnego przykładu z koleżanek i kolegów ursynowskiej organizacji związkowej. 

  

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy