Przedstawiciele Federacji w dniu 09.05.2016 r. uczestniczyli w spotkaniu poświęconym raportowi Banku Światowego w sprawie integracji społecznej w Polsce. 

Raport będący przedmiotem dyskusji zawiera wszechstronną analizę m.in. systemu pomocy społecznej w Polsce. Autorzy podkreślają niewielkie zaangażowanie środków publicznych w aktywne przeciwdziałanie ubóstwu. Nazbyt rozbudowany system zasiłkowy, niejasne dla beneficjentów zasady ich przyznawania, obciążenie biurokracją pracowników socjalnych - to tylko niektóre z twierdzeń autorów badających Polski system wsparcia. W połączeniu z niestabilnym dla pracowników rynkiem pracy (umowy "śmieciowe"), sprzyja on - ich zdaniem - wykluczeniu nawet pracujących Polaków, którzy nie zawsze posiadają wiedzę o możliwości skorzystania z pomocy materialnej.

Lekarstwem - według ekspertów Banku Światowego - ma być wzmocnienie dochodów minimalnych poprzez uproszczenie systemu zasiłków, wprowadzenie świadczeń dla pracujących, rozdzielenie pracy socjalnej od postępowań i przekwalifikowanie tym samym pracowników socjalnych.

W raporcie brakuje jednak jasnego wskazania podmiotów odpowiedzialnych za realizację celów.     

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy