Federacja złożyła uwagi do ministerialnego projektu rozporządzenia w sprawie superwizji dla pracowników socjalnych. 

Główne uwagi naszej organizacji koncentrują się wokół zagadnienia zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w relacji superwizyjnej. Oczekujemy m.in. by kontrakt superwizyjny zawierał elementy zwiększające poczucie bezpieczeństwa osoby korzystającej z superwizji oraz superwizora, by zgoda na przekazywanie danych z superwizji miała charakter pisemny.

Warto zauważyć, iż część z naszych uwag zgłaszanych jeszcze w 2014 r. w powyższej sprawie została zaakceptowana. Mamy nadzieję, że teraz będzie podobnie.

Przeczytaj uwagi Federacji   

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy