Pilne! Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW).

Stało się !!! Po kilkunastu latach oczekiwania Polscy pracownicy socjalni i pomocy społecznej mają swojego przedstawiciela w Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW) - największej światowej organizacji zrzeszającej pracowników socjalnych.

W głosowaniu odbywającym się w Seulu podczas Mitingu Generalnego IFSW oprócz Polski przyjęte zostało Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych z Mołdawii. 

Kandydatura Polski przedstawiana była i wspierana przez Sekretarza Generalnego IFSW - dr Rory Truella oraz Prezydent IFSW Regionu Europa - Cristinę Martins.

Więcej o IFSW na stronie Federacji

-----------------------------------------------

Polish Federation of Social Workers and Social Service Employess Unions in International Federation of Social Workers (IFSW).

Has become !!! After several years of waiting, Polish social workers and social care have a representative in the International Federation of Social Workers (IFSW) - the world's largest organization of social workers.

The Association of Social Workers from Moldova have also joined membership in IFSW at the General Miting in Seul. Congratulations !!!

Polish candidacy was presented and supported by the Secretary General of the IFSW - Dr. Rory Truell and the President of IFSW Europe Region - Cristin Martins. Thank you for your support.

Welcome to social workers from around the world !!!

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy