Mając na względzie występujące w latach ubiegłych trudności dotyczące dofinansowania z budżetu państwa do tzw. dodatków terenowych dla pracowników socjalnych, w tym roku postanowiliśmy z wyprzedzeniem zapytać o uruchomienie rezerwy na powyższy cel.

Federacja dostrzega pilną potrzebę zwiększenia kwoty dodatku oraz innych składowych wynagrodzeń pracowników, jednak za ważne uznajemy również zagwarantowanie ciągłości partycypowania budżetu centralnego w ww. zadaniu. Z tego powodu pytamy resort rodziny o plany związane z uruchomieniem rezerwy budżetowej oraz działaniach podjętych przez Ministerstwo. 

Mamy nadzieję, że nasze zapytanie okaże się wyłącznie elementem profilaktycznym.

Przeczytaj pismo adresowane do MRPiPS

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy