Państwowa Inspekcja Pracy wytyka Wójtowi Piątnicy szereg naruszeń prawa pracy. Wynik kontroli Inspekcji w Urzędzie Gminy w Piątnicy rzuca nowe światło na jego postępowanie wobec byłego kierownika OPS – Pani Elżbiety Surawskiej.
 
Przypomnijmy – Wójt Piątnicy – po tym jak Sąd przywrócił do pracy byłą kierowniczkę miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu w którym ta wróciła do wykonywania obowiązków wręczył jej nowe rozwiązanie umowy o pracę. Sprawa ponownie trafiła do Sądu. Wójt odpowiadając na zarzuty o instrumentalne działanie, argumentował, iż m.in. jego zadaniem jest stanie na straży przestrzegania standardów w instytucji samorządowej, których były kierownik miał rzekomo nie dotrzymywać. Federacja postanowiła sprawdzić, jak sam Wójt przestrzega tychże standardów.
 
Kontrola PIP

Inspekcja pracy po kompleksowej kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Piątnicy nie pozostawia na Wójcie „suchej nitki” w zakresie jego dbałości o przestrzeganie praw pracowniczych. Brak zapewniania pracownikom odpowiednich warunków lokalowych, nieaktualne przepisy wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, brak rocznego planu urlopów, błędne wyliczenia składników wynagrodzenia oraz należnych urlopów – to tylko kilka z kilkunastu zastrzeżeń stawianych Wójtowi w protokole pokontrolnym. Obok „standardowych” naruszeń są także – naszym zdaniem - bardzo poważne dotyczące zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, tam gdzie powinna być zawarta umowa o pracę, a nawet podejrzenia o występowanie mobbingu w urzędzie. Konsekwencje wydają się tylko kwestią czasu.

O skali i stopniu problemu może świadczyć przykład zatrudniania na potrzeby miejscowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie w 2015 r. w kilku przypadkach miało dojść do złożenia przez pracownika/ów na własną prośbę podania o rozwiązanie z nimi za porozumieniem stron umów o pracę, by jeszcze w tym samym okresie były z tymi samymi osobami zawarte nowe umowy zlecenie – co ciekawe - z zakresem obowiązków identycznym jak w rozwiązanych umowach.
 
Przeczytaj pełen wynik kontroli - protokół oraz pismo w sprawie podejrzenia mobbingu
 
500+ najsłabiej w regionie. Cenzura w Urzędzie?

Wójt Piątnicy składając wypowiedzenie umowy o pracę byłej kierowniczce OPS, nie omieszkał zwrócić uwagi na jej domniemany brak umiejętności w kierowaniu jednostką. Rozpoczął w tej sprawie nawet kontrolę i to dzień po tym jak przegrał sprawę w Sądzie Rejonowym z powództwa Pani Elżbiety Surawskiej.
Pod lupę Federacja wzięła więc również działania nowego kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach procedury informacji publicznej jesteśmy w trakcie sprawdzania sposobu wydatkowania środków publicznych, choć z niewiadomych nam przyczyn kierownik nie przedstawił nam dotychczas np. danych firmy, od której zakupiono meble do siedziby OPS.
Lokalne media już teraz jednak zwróciły uwagę, iż m.in. Gmina Piątnica najsłabiej w regionie realizuje rządowy program „Rodzina 500 +”. Wiedzą o powyższym postanowiliśmy podzielić się na oficjalnym profilu FB Gminy Piątnica, wyrażając nadzieję, iż Wójt idąc za wzorem przyjętego trybu postępowania wobec poprzedniej kierowniczki, zleci również kontrolę w jednostce kierowanej przez obecną. Jakie merytoryczne działania podjął Wójt nie wiemy. Wiemy natomiast, iż nasze komentarze tak szybko jak się pojawiły, zostały również usunięte ze strony Gminy. Z jakich przyczyn – dopytamy.


Najlepsi pracują

Kontrola Inspekcji Pracy zwróciła uwagę na sposób zatrudniania pracowników przez Wójta. Innym aspektem tego samego procesu jest transparentność w wyborze osób na stanowiska w gminnych jednostkach zależnych od miejscowego włodarza.
 
Jak można dowiedzieć się z udostępnionej nam listy pracowników piątnickich instytucji, co częściowo potwierdzają również sami zainteresowani oraz na co wskazują informacje zawarte w biuletynie informacji publicznej – żona wójta pracuje w miejscowym Ośrodku Pomocy Społecznej (była zatrudniona jeszcze przez poprzedniego wójta), stanowisko obecnego kierownika OPS piastuje po wygranym konkursie osoba, z którą wójtowa studiowała, a niedawno w Urzędzie Gminy zatrudnione zostały z kolei w wyniku postępowania konkursowego: żona obecnego radnego i córka przewodniczącego komisji rewizyjnej gminy.
 
Oczywiście nie ma żadnych dowodów, by w małej gminie jaką jest Piątnica sposób wyłonienia ww. osób na powołane stanowiska opierał się przede wszystkim na związkach rodzinnych i odbiegał od norm przyjętych w innych samorządach, jednak postawić można pytanie o stosowanie podwójnych standardów przez wójta, który nie omieszkał w tym samym czasie powoływać się na zarzut „faworyzowania swoich” przez byłą kierowniczkę OPS
w Piątnicy.       
 
Z ostatniej chwili: (26.07.16). Tych komentarzy użytkowników na stronie fb Gminy Piątnica już nie można oglądać. Zawierały one link do naszego artykułu. Zostały skasowane.
 
 
Do sprawy wrócimy              
          
 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy