W dniu 3 sierpnia 2016 r.  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało uzgodnione z Komendą Główną Policji „Ogólne zasady postępowania przy zapewnieniu przez Policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w środowisku”. 

 

Ze strony Resortu Rodziny pismo podpisała Wiceminister - Pani Elżbieta Bojanowska, natomiast ze strony Komendy Głównej Policji - insp. Jan Lach - Zastępca Komendanta Głównego Policji.
 
Jak dowiadujemy się z komunikatu prasowego Ministerstwa - "dokument określa procedury postępowania zarówno Policji jak i służb pomocy społecznej w związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o pomocy społecznej w zakresie bezpieczeństwa pracowników socjalnych".
 
Podpisane Zasady zostaną  przekazane, za pośrednictwem Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz za pośrednictwem Komend Wojewódzkich do jednostek Policji. 

Federacja postara się wcześniej dotrzeć do tekstu dokumentu.

źródło: MRPiPS 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy