Za nami kolejne obchody Dnia Pracownika Socjalnego - święta, które stało się okazją zwrócenia uwagi na sytuację pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej w Polsce, a w wielu miejscach również sposobnością od podziękowań i życzeń składanych naszej grupie zawodowej.

Centralne uroczystości z udziałem Premier RP

W Warszawie głównym wydarzeniem była uroczysta gala w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  organizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas uroczystości głos zabrała Pani Beata Szydło - Premier RP, która podkreślała misję i służebną rolę pracowników socjalnych dla dobra obywateli. Szefowa Rządu mówiła również o trudach i często niezauważanych aspektach pracy naszego środowiska zawodowego. Nie zabrakło również odniesień do aktualnych wydarzeń związanych z wdrażaniem polityki rządu wobec rodzin potrzebujących, w tym podziękowań za sprawną realizację programu Rodzina 500 +, które to zadanie - jak przyznała jednak Premier - w zdecydowanej większości  wypełniane jest przez ośrodki pomocy społecznej, zarówno w zakresie wydawania decyzji, jak też weryfikacji zgodności wydatkowania środków z ich przeznaczeniem. Niestety w wystąpieniu zabrakło chociażby deklaracji oczekiwanych zmian w systemie pomocy społecznej i poprawy sytuacji kilkudziesięciu tysięcy pracowników zatrudnionych w tej branży.

W imieniu resortu rodziny, życzenia pracownikom socjalnym i pomocy społecznej złożyła z kolei Pani Elżbieta Bojanowska - Wiceminister, Podsekretarz Stanu, która wskazała na relacyjny charakter pracy pracowników socjalnych, ich empatię i oddanie w niesieniu pomocy innym.

Kulminacyjnym momentem wydarzenia było wręczenie nagród i wyróżnień Ministra dla 23 pracowników i zespołów pracujących w obszarze pracy socjalnej i pomocy społecznej. Cieszymy się, że wśród nagrodzonych są osoby bezpośrednio pracujący z klientami, pracownicy socjalni, także z małych gmin. Z częścią z nich podczas uroczystości miał okazję porozmawiać nasz przedstawiciel w Radzie Pomocy Społecznej i jak sam przyznał był pod ogromnym wrażeniem zaangażowania w wykonywaną pracę, pomimo niejednokrotnie trudnych warunków jej świadczenia. Nagrodzonym i Wyróżnionym gratulujemy.

Głos pracowników socjalnych w mediach

W tym roku Dzień Pracownika Socjalnego zauważony został również w mediach. Oprócz relacji z uroczystości z udziałem Premier RP, sporo miejsca poświęcono na bezpośrednie wywiady i wypowiedzi pracowników oraz przedstawicieli naszej grupy zawodowej. Również reprezentanci Federacji udzielili kilku takich wypowiedzi.

Obejrzyj wywiad z wiceprzewodniczącym Federacji w Polsat News (od 14:04 minuty)

Przeczytaj wywiad przewodniczącego Federacji dla Serwisu Samorządowego PAP

Przeczytaj wywiad wiceprzewodniczącego Federacji dla Portalu Samorządowego

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy