W dniu 09.12.2016 r., zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Federacją a Uniwersytetem Jagiellońskim, odbyły się zajęcia dla studentów kierunku Praca Socjalna prowadzonego w Instytucie Socjologii.

Tematem warsztatu w ramach przedmiotu pt. Projekt Socjalny - dobre praktyki, była praca socjalna z osobami uzależnionymi. Kilkugodzinne zajęcia stanowiły połączenie wiedzy teoretycznej związanej m.in. z diagnozowaniem, mechanizmami oraz leczeniem uzależnień, ale także praktycznych ćwiczeń dotyczących pracy z osobą i rodziną w sytuacji nałogu.

To nie pierwsza i zapewne nie ostatnia inicjatywa adresowana do studentów UJ w ramach nawiązanej współpracy. Wcześniej studenci tej krakowskiej uczelni spotykali się z przedstawicielami Federacji przy okazji Tygodnia Pracy Socjalnej, zajęć dotyczących samoorganizacji pracowników socjalnych oraz praktycznych aspektów pracy z rodziną doświadczającą przemocy.  

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy