Federacja otrzymała odpowiedź z MRPIPS w sprawie danych regionalnych podmiotów, które według założeń, miały udzielać pracownikom - pomoc psychologiczną oraz prawną w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa. Resort rodziny, pomimo zapewnień iż każde z województw zadeklarowało udostępnienie takiego wsparcia na poziomie powiatów - nie dysponuje jednak ich bazą teleadresową. 

W tych okolicznościach PFZPSiPS wystąpiła odrębnie do każdego z urzędów wojewódzkich o przekazanie nam informacji, gdzie konkretnie pracownicy mogą zwracać się o stosowną pomoc. W ten sposób chcemy stworzyć i upublicznić bazę ww. podmiotów, a także zweryfikować napływające do nas informacje, że dostęp do ww. wsparcia nie istnieje lub też informacja o nim nie została przekazana do jednostek pomocy społecznej. 

Udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej na poziomie regionalnym zostało uznane za jeden z kluczowych elementów reakcji na zagrożenie bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej. Z kolei brak informacji o konkretnych miejscach świadczenia takiej pomocy dla zainteresowanych, czyni faktycznie taki system wsparcia jedynie deklaratywnym.

Przeczytaj odpowiedź z MRPiPS

Przeczytaj pismo do Wojewodów

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy