Resort rodziny w odpowiedzi na apel Federacji o ustawowe zwiększenie kwoty dodatku terenowego - stoi na stanowisku, że powyższa zmiana spowodowałaby obciążenie finansowe dla budżetów samorządów. Jednocześnie Ministerstwo wskazuje ten sam samorząd jako właściwy do rozpatrzenia postulatów finansowych naszej grupy zawodowej.

Odpowiedź na pismo adresowane bezpośrednio do Wiceminister Elżbiety Bojanowskiej tuż w okolicy święta Dnia Pracownika Socjalnego - została  sporządzona przez Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej.

W dokumencie czytamy m.in. o docenieniu społecznej roli i pracy pracowników socjalnych, jednak nie pada w nim ani jedno słowo zapewnienia o podjęciu prac nad systemową poprawą uposażenia pracowników w zakresie wzrostu ich dodatku terenowego. Ministerstwo radzi natomiast by o podwyżki zwracać się do samorządów, tych samych zresztą, na których budżetowe obciążenie powołuje się resort jako uzasadnienie braku postulowanych przez nas prac legislacyjnych.

Przy okazji warto zauważyć, iż ewentualne zwiększenie dodatku terenowego dla jednego pracownika socjalnego do kwoty 500 zł, wyniosło by w wymiarze rocznym dla samorządu jedynie 3000 zł. Od wielu lat bowiem wypłata dodatku terenowego w obecnej kwocie 250 zł jest dotowana z budżetu centralnego. 

Stanowisko MRPiPS nie kończy działań Federacji dotyczących koniecznej zmiany wysokości dodatku. W porozumieniu z innymi organizacjami związkowymi planujemy kolejne kroki zmierzające do realizacji postulatu. 

Przeczytaj stanowisko MRPiPS

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy