W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie superwizji pracy socjalnej.

Rozporządzenie reguluje m.in. zasady prowadzenia superwizji, wymogi dotyczące szkolenia dla przyszłych superwizorów, sposób i tryb przeprowadzania egzaminu certyfikującego oraz standardy placówek szkoleniowych.

Warto przypomnieć, iż dokument zrealizował również kluczowe postulaty naszej organizacji zgłoszone podczas konsultacji społecznych, a mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa informacji przekazywanych podczas sesji superwizji oraz zapewnienie obiektywizmu superwizora.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 2 stycznia 2017 r.

Zapoznaj się z treścią Rozporządzenia

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy