W dniu 27.02.2017 r. w gościnnych murach Instytutu Socjologii UJ miało miejsce spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji oraz pracowników naukowych i studentów z członkami Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny. 

Z inicjatywy Federacji doszło do pierwszego spotkania reprezentantów obu organizacji, do których należą asystenci rodziny zatrudnieni w publicznym sektorze pomocy. Podczas dyskusji poruszono szereg istotnych wątków dotyczących zarówno samej profesji jak i warunków wykonywania pracy przez asystentów.

Rozmowa posłużyła wzajemnemu poznaniu celów obu organizacji, a także wyjaśnieniu narosłych wątpliwości oraz nieporozumień wokół kluczowych kwestii związanych z kształtem asystentury rodziny w Polsce. Obecni na spotkaniu zgodzili się, że zadaniem obu organizacji jest łączenie, a nie dzielenie środowiska asystentów oraz pracowników socjalnych. Wspólne trudności (przerost zadań administracyjnych, kontrolnych i interwencyjnych, odejście od istoty pomagania) oraz umiejscowienie obu grup zawodowych w systemie pomocy społecznej - stanowią jedną z przestrzeni porozumienia. Podobnie elementem scalającym jest dążenie do poprawy warunków pracy osób zatrudnionych na stanowiskach asystentów rodziny i pracowników socjalnych. Obie grupy zawodowe wprawdzie mają swoje częściowo różniące się problemy pracownicze, ale wypracowanie rozwiązań leży w gestii tych samych samorządów oraz jednego resortu rodziny. Pomimo podkreślanej przez przedstawicieli Stowarzyszenia - odrębności działań asystentów, które ich zdaniem mieszczą się w nurcie pedagogiki, a nie pracy socjalnej - wspólna pozostaje sama metodyka działania oraz troska o dobro rodzin. 

Uczestnicy spotkania zadeklarowali połączenie wysiłków na rzecz wzmocnienia obu profesji, pojawiły się również konkretne propozycje inicjatyw obu organizacji, które w ww. sprawach zdecydowały się mówić jednym głosem. O dalszych wspólnych działaniach poinformujemy w najbliższym czasie. 

W imieniu Federacji jeszcze raz Serdecznie Dziękujemy za szybką odpowiedź na zaproszenie i udział w spotkaniu - Pani Agnieszce Macyk - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny oraz Pani Marcie Trybuś - członkowi Zarządu OSAR. Niezmiennie podziękowania kierujemy również za merytoryczne i organizacyjne wsparcie dla dr hab. Huberta Kaszyńskiego (IS UJ) oraz Olgi Maciejewskiej (IS UJ, KNSPS UJ). 

 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy