W dniu 28 marca 2017 r. w Gdańsku spotkali się przedstawiciele organizacji związkowych działających w pomocy społecznej: Federacji, Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych (Łódź) oraz Trójmiejskiego Zespołu Pracowników Socjalnych funkcjonującego przy NSZZ „Solidarność”.

Przedmiotem spotkania było podjęcie formalnej współpracy pomiędzy związkami, która posłużyłaby realizacji celów lokalnych, ale przede wszystkim doprowadziłaby do oczekiwanych zmian w wymiarze ogólnopolskim.

Obecni na miejscu zgodzili się co do diagnozy sytuacji w pomocy społecznej, uzgodniono również konkretne i najistotniejsze cele, które w kooperacji mają zrealizować związki. Stwierdzono, że skuteczne działania wymagają również odpowiednich narzędzi, które umożliwią prowadzenie wspólnych negocjacji, a w przypadku ich niepowodzenia pozwolą na skoordynowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej lub strajkowej. W tym celu w najbliższym czasie ma zostać podpisana deklaracja (porozumienie) określająca i tworząca warunki dla działania zawiązanej właśnie koalicji. Do udziału w jej pracach zapraszamy już dziś pozostałe branżowe organizacje związkowe.   

Mamy nadzieję, że konstruktywne rozmowy w kolebce „Solidarności” okażą się dla naszej grupy zawodowej realnym zaczynem współpracy i współdziałania wszystkich pracowników publicznego sektora wsparcia.

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom z Trójmiasta za doskonale zorganizowane spotkanie, w trakcie którego nie zabrakło również wizyty w historycznej Stoczni Gdańskiej oraz Europejskim Centrum Solidarności.  

         

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy