Federacja oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny (OSAR) zawarły formalne porozumienie o współpracy.

Na mocy podpisanego właśnie dokumentu obie organizacje zadeklarowały ścisłą współpracę na rzecz poprawy warunków pracowniczych oraz profesjonalnych w wykonywaniu zawodu asystenta, ale również zawodu pracownika socjalnego.

Strony będą podejmowały wspólne inicjatywy zmierzające do zbliżenia obu profesji w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim, występować przed władzami z postulatami zmian oraz w miarę możliwości prezentować wspólne stanowisko dotyczące ich obszarów działania. Dodatkowo Federacja udzielać będzie wsparcia i podejmować działania dotyczące warunków pracy asystentów, w tym w zakresie ochrony ich praw i interesów.

Organizacje wyznaczą też swoich stałych przedstawicieli do kontaktu. Ze strony naszej organizacji będzie to Pani Anna Kawalec - członek Federacji i wieloletnia znakomita asystentka rodziny.

Pierwsze efekty porozumienia już są - Federacja zaprosiła OSAR do współtworzenia opinii dotyczącej planowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej, z kolei Stowarzyszenie zaprosiło przedstawicieli naszej organizacji na najbliższy Zlot Asystentów. Oby tak dalej ....     

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy