Pilne! Resort rodziny m.in. pod wpływem sprzeciwu Federacji oraz organizacji partnerskich wycofał się z projektu wprowadzenia do systemu odrębnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jakimi miały stać się Centra Usług Społecznych.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy