Federacja zwróciła się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o usprawnienie procesu wprowadzanych zmian m.in. w systemie świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Apel jest efektem nadsyłanych do nas uwag przez pracowników zajmujących się na co dzień realizacją ww. zadania.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy