Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Swój codzienny wkład walki z tym problemem mają również pracownicy socjalni. W specjalnym liście skierowanym do naszej grupy zawodowej IFSW dziękuje za trud i wysiłek zmierzający do ograniczenia ubóstwa.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy