Resort rodziny niemal w całości uwzględnił zgłoszone uwagi naszej organizacji do projektu rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy