Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska istnieje już 10 lat. Nasz przedstawiciel uczestniczył w uroczystym seminarium, w trakcie którego podsumowano dotychczasową działalność i dyskutowano o wyzwaniach w ww. obszarze.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy