Federacja zgłosiła własne uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy