Federacja zgłosiła własne uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego. Zdaniem organizacji projektowane przepisy mogłyby utrudnić działania organizacji związkowych.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy