W związku z licznymi zapytaniami pracowników - Federacja wystąpiła do Resortu z wnioskiem o przekazanie kserokopii protokołów z ostatnich czterech lat z obrad komisji Rady Pomocy Społecznej opiniującej wnioski o nagrody specjalne Minister Rodziny przyznawane z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Na 23 ostatnio wręczonych nagród i wyróżnień indywidualnych i zbiorowych - nagrodę przyznano tylko jednemu pracownikowi socjalnemu.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy