Dziś świętujemy Światowy Dzień Pracy Socjalnej utworzony i promowany przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych (IFSW), do której należy nasza organizacja.

Ustanowienie Światowego Dnia Pracy Socjalnej nierozerwalnie związane jest z podkreślaniem znaczenia i wartości pracy socjalnej dla współczesnych społeczeństw. Nie inaczej jest także w tym roku, gdzie po raz drugi hasło WSWD nawiązuje do promowania przez pracowników socjalnych zrównoważonego rozwoju społecznego i ekologicznego.

Z tej okazji na całym świecie mają miejsca spotkania, happeningi i konferencje organizowane przez pracowników socjalnych, w tym m.in. w siedzibie ONZ w Genewie. Więcej informacji o wydarzeniach międzynarodowych można przeczytać na stronie IFSW

Obchodom WSWD, jak co roku towarzyszy również specjalnie przygotowany plakat - przetłumaczony w kilkudziesięciu językach, w tym również oficjalnie na język polski.

Przy tej okazji jak co roku przypominamy o tym czym jest praca socjalna za jej globalną definicją z 2014 r.        

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy