Ważne Zaczynamy batalię o ogólnopolskie zmiany w zawodzie pracownika socjalnego. Federacja przekazała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej w zakresie obowiązków i uprawnień zawodowych. Rozwiązania zostały również zaprezentowane podczas ostatniego posiedzenia Rady Pomocy Społecznej przy MRPiPS.

Dokument liczący ponad 20 stron zawiera m.in. szczegółowe propozycje dotyczące: zadań, reguł świadczenia pracy socjalnej, wynagrodzeń i ich składowych, ścieżki awansu zawodowego oraz organizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Celem proponowanych zmian jest powstrzymanie niepokojących trendów obejmujących samych pracowników socjalnych, jak też przywrócenie należnego znaczenia pracy socjalnej. W liście adresowanym do Minister - Federacja zwraca uwagę m.in. na proces odchodzenia pracowników socjalnych z zawodu oraz rezygnacji studentów pracy socjalnej z zatrudnienia w publicznym sektorze pomocowym. Dodatkowo poruszamy kwestię niskiego uposażenia pracowników i warunków pracy, które nie sprzyjają zagwarantowania właściwego poziomu udzielanej pomocy. Zwracamy również uwagę na postępujące procesy formalizacji, biurokratyzacji i instytucjonalizacji pracy socjalnej które dopełniają potrzebę pilnych zmian legislacyjnych.  

Obecnie nasze propozycje, które konsultowaliśmy z partnerami Federacji będą przedmiotem dalszych działań prowadzonych w dialogu społecznym. O efektach prac będziemy informowali na bieżąco. 

Przeczytaj list skierowany do Minister

Przeczytaj założenia i propozycje zmian ustawowych

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy