Federacja zgłosiła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postulaty dotyczące usprawnienia systemu świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz pielęgnacyjnych. Uwagi skierowane do resortu są wynikiem inicjatywy samych pracowników zajmujących się obsługą ww. wniosków.

Wśród pożądanych zmian, których oczekują pracownicy w zakresie procedur dotyczących świadczeń znalazły się m.in.:

- urealnienie i doprecyzowanie terminów wypłaty świadczeń;

- wprowadzenie jasnych przepisów co do traktowania sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej w postępowaniu o przyznanie zasiłków rodzinnych;

- wprowadzenie jednolitych zasad weryfikacji sytuacji dochodowej cudzoziemców przebywających na terytorium RP, których rodziny ubiegają się o świadczenia;

- wprowadzenie zmian w systemie "złotówka za złotówkę";

- zmianę terminu rozpoczynania okresu zasiłkowego;

- ułatwienie dotyczące wymaganych dokumentów poświadczających zasądzenie alimentów na rzecz dzieci w postępowaniu zasiłkowym.

Federacja nadal oczekuje na odpowiedź MRPiPS. Do sprawy wrócimy.

Przeczytaj postulaty

   

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy