Wydawało się że pomysł wprowadzenia Centrów Usług Społecznych, po tym jak został oprotestowany przez środowisko i w drodze kompromisu wprowadzono w ustawie zapisy dotyczące możliwości tworzenia w strukturach OPS specjalnych komórek o tej nazwie oraz funkcji - już w tej kadencji parlamentu nie powróci. Tymczasem - jak potwierdziła Federacja - nad zmianami pracuje specjalnie powołany zespół przy Prezydencie RP.

Do Federacji już od pewnego czasu docierały niepokojące sygnały mogące świadczyć, iż idea CUS zostanie wprowadzona "kuchennymi drzwiami" poprzez prezydencką inicjatywę ustawodawczą. Federacja w ramach procedury dostępu do informacji publicznej uzyskała potwierdzenie, iż nad koncepcją pracuje Zespół powołany przy Narodowej Radzie Rozwoju. Wśród osób pełniących tam społeczną funkcję znalazły się m.in. znane w środowisku pomocy społecznej osoby tj. dr hab. Marek Rymsza oraz Barbara Kromolicka.

Opracowany został szczegółowy dokument dotyczących założeń CUS, a komórka Kancelarii Prezydenta potwierdziła, że proces przebiega w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie przedstawiciel Prezydenta RP zaprosił do udziału w następnych spotkaniach przedstawicieli Federacji.

Na ww. zaproszenie pozytywnie odpowiedziała nasza organizacja, co mamy nadzieje pozwoli na wyjaśnienie sytuacji oraz faktyczny dialog w ww. sprawie ze środowiskiem praktyków.

Do tematu będziemy wracać.   

Przeczytaj pismo Kancelarii Prezydenta

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy