Sukcesem zakończyły się działania Federacji w Elblągu, gdzie dzięki naszej interwencji pracownicy socjalni nie muszą przeprowadzać ankiet z jubilatami oraz przekazywać im dyplomów od Prezydenta Miasta. Skuteczne okazało się zażądanie dodatkowego wynagrodzenia za ponadstandardowe czynności.

 Spór w MOPS w Elblągu trwał przynajmniej od 2016 r., kiedy to miejscowa organizacja związkowa zakwestionowała wykonywanie ww. zadania w ramach podstawowych obowiązków pracowniczych. Jak w wielu podobnych sytuacjach pracodawca twierdził, że zlecone zadanie mieści się w szeroko rozumianej pracy socjalnej i służy rozeznaniu potrzeb mieszkańców. 

Federacja, na prośbę pracowników zrzeszonych w związku zawodowym - wystąpiła do pracodawcy w ramach procedury rozwiązywania sporów zbiorowych z żądaniem wypłaty kwoty 100 zł za każdą przeprowadzoną ankietę z mieszkańcem. W odpowiedzi dyrekcja MOPS poinformowała o rezygnacji z ww. obowiązku.

To już kolejna sytuacja, gdy pracodawca z Elbląga pod presją sporu zbiorowego wycofuje się polecenia służbowego. Wcześniej zrezygnował z przeprowadzania ankiet wśród mieszkańców w związku z potrzebą rewitalizacji terenów miejskich. 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy