Projekt możliwego zastąpienia Ośrodków Pomocy Społecznej - Centrami Usług Społecznych nabiera tempa. Do końca czerwca br. specjalny Zespół przy Prezydencie RP ma przedstawić konkretne założenia legislacyjne w tym zakresie. Tymczasem środowisko praktyków wskazuje na liczne zagrożenia związane z inicjatywą.

Pośpiech w Pałacu Prezydenckim 

W dniu 4.06 br. przedstawiciele Federacji uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Pałacu Prezydenckim przez Narodową Radę Rozwoju, a dotyczącym koncepcji CUS. Członkowie Zespołu powołanego przez Prezydenta RP, w skład którego wchodzą m.in. prof. Barbara Kromolicka oraz dr hab. Marek Rymsza przedstawili główne elementy propozycji. Według zwolenników zmiany - kilka gmin będzie mogło powołać w miejsce obecnych Ośrodków Pomocy Społecznej - nowe Centrum Usług Społecznych. Warunkiem koniecznym do takiego połączenia będzie realizowanie przez CUS wszystkich usług z zakresu pomocy społecznej plus dwóch wybranych z pozostałych kategorii (usługi edukacyjne, zdrowotne etc.). Pomysłodawcy milczą na temat możliwych perturbacji związanych z wprowadzeniem w życie projektu tj. m.in. w zakresie ograniczenia dostępności i powszechności usług, kolizji zakładanych zmian strukturalnych z obecnymi obowiązkowymi zadaniami OPS-ów czy też uzyskaniem stabilnego oraz stałego źródła finansowania dla wprowadzenia inicjatywy. Pomimo zgłoszonych uwag przez przedstawicieli naszej organizacji, a także apelu obecnych na miejscu pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS) tj. by pomysł wdrożyć po niezbędnym pilotażu - zastępca przewodniczącego Zespołu zakomunikowała, iż z uwagi na kalendarz wyborów samorządowych kluczowe elementy mają być domknięte do końca czerwca br.

Przeczytaj założenia CUS

Ogłoszenia zamiast Dialogu

W podobnym tonie przebiegło spotkanie Przewodniczącego Zespołu z członkami Rady Pomocy Społecznej przy MRPiPS. W trakcie posiedzenia również zgłaszano kolejne propozycje np. by CUS-y oprzeć na innych jednostkach organizacyjnych gminy, pozostawiając Ośrodki Pomocy Społecznej w obecnym kształcie. I także tutaj podobnie jak podczas debaty w pałacu prezydenckim - zamiast czasu na negocjacje założeń, mówiono bardziej o presji czasu, komunikując jednocześnie by wszelkie uwagi w możliwie szybkim terminie przekazać bezpośrednio do Narodowej Rady Rozwoju.

Wspólny głos praktyków

Zgodnie z sugestią - wspólny głos w sprawie zabrała Federacja, Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny. W apelu adresowanym do Prezydenta RP organizacje domagają się przerwania pośpiesznego procedowania zmian i podjęcia rzeczywistego dialogu z reprezentantami praktyków zajmujących się pomocą społeczną. Dokument wskazuje również na szereg niebezpieczeństw związanych z wprowadzeniem koncepcji w proponowanym kształcie. Jednocześnie sygnatariusze listu podkreślają, iż słuszna i potrzebna inicjatywa wzmocnienia usług społecznych w Polsce może zostać zaprzepaszczona w wyniku nieprzemyślanych i gwałtownie wdrażanych zmian.

Przeczytaj apel i opinię do Prezydenta RP

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy