Federacja przedstawiła uwagi do ministerialnego projektu rozporządzenia o środowiskowych domach samopomocy. Główne zastrzeżenie naszej organizacji budzi brak zabezpieczenia finansowego dla stawianych wymogów wobec tego typu placówek.  

Rozporządzenie wprowadza nowy i pożądany typ ŚDS adresowany do osób z autyzmem, a także już dla wszystkich rodzajów placówek - ustanawia nowe standardy funkcjonowania, w tym w zakresie warunków zatrudnienia kadry.

Jak pokazuje dotychczasowa praktyka - polityka Ministerstwa polegająca na łagodzeniu wymogów dotyczących standardów pomieszczeń w środowiskowych domach samopomocy oraz kryteriów zatrudnienia (poziom oczekiwanego doświadczenia, liczba pracowników przypadających na jednego mieszkańca) - nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Dowodem na powyższe, jest fakt iż Ministerstwo planuje po raz kolejny wydłużyć okres dochodzenia do standardów aż do końca 2020 roku, bowiem 157 z 779 domów nie spełniło dotychczas rządowych wcześniejszych warunków. Pomimo powyższego w obecnie procedowanym projekcie znów założono odejście od wymogów stawianych wobec tego typu placówek.

Federacja, podobnie jak pozostałe organizacje praktyków i sympatyków środowiskowych domów samopomocy zwracają uwagę na wadliwy - ich zdaniem - system dofinansowania ŚDS oraz brak wystarczających dotacji dla utrzymania zatrudnionych w nich pracowników. Bez tych zmian wprowadzanie kolejnych, nawet zaniżonych oczekiwań, będzie wiązało się ze stałym ryzykiem odchodzenia specjalistów (niskie uposażenia, brak perspektyw i odpowiednich warunków pracy), jak też niebezpieczeństwo dla realizacji podstawowych funkcji domów.    

Za merytoryczny wkład w stanowisko Federacji dziękujemy pracownikom i sympatykom Środowiskowych Domów Samopomocy

Przeczytaj stanowisko Federacji    

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy