Pracownicy MOPS w Częstochowie zrzeszeni w naszej Federacji oraz pracownicy NSZZ „Solidarność” Organizacji Międzyzakładowej MOPS w Częstochowie zrzeszeni w NSZZ Regionu Częstochowskiego prowadzą obecnie spór zbiorowy z pracodawcą.

Związkowcy wystosowali do władz miasta w czerwcu 2018 r. kolejne pismo w sprawie podwyżek wynagrodzenia dla pracowników jednostek pomocy społecznej w wysokości 1 tys. zł. W wyniku braku dialogu społecznego ze strony władz miasta, związkowcy wraz z pracownikami jednostek pomocy społecznej ubrani na czarno, licznie uczestniczyli w kilku kolejnych Sesjach Rady Miasta Częstochowy, wyrażając tym samym dezaprobatę dla prowadzonej polityki płacowej przez Prezydenta.

Aktywny udział w sporze jest tym bardziej istotny, gdyż na podwyżki dla pracowników jednostek podległych Prezydentowi radni miasta zabezpieczyli na rok 2018 w budżecie kwotę w wysokości 9,5 mln zł. Mimo tego, do żadnej z jednostek podległych nie dotarła „zabezpieczona” kwota.

Sukcesem związkowców okazało się uzyskanie poparcia kilku Klubów Radnych, w efekcie czego podjęto Uchwałę, w której zabezpieczono zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia pracowników jednostek samorządowych podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta. Wynegocjowana suma, która ma zostać przeznaczona na podwyżki opiewa na kwotę 3 mln zł.

Związkowcy czekali na określenie terminu spotkania dotyczącego podziału środków finansowych. W wyniku braku odzewu Prezydenta związkowcy 9 października przeprowadzili pikietę pod Urzędem Miasta.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy