Prezydencki projekt ustawy dotyczący utworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS) po pierwszym czytaniu został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Dzięki nagłośnieniu przez Federację kontrowersji wokół CUS, w trakcie sejmowej debaty padły jednak z ust części posłów "niewygodne" pytania wobec projektodawców.  

Założenia ustawy w imieniu Kancelarii Prezydenta referował Minister Paweł Mucha. W praktyce z wystąpienia nie dowiedzieliśmy się nic więcej niż by to wynikało z dostępnego pisemnego uzasadnienia do projektu. Jedynym elementem, na który naszym zdaniem warto było zwrócić uwagę - to kuriozalne, w świetle formułowanych zarzutów ze strony organizacji praktyków - twierdzenie Ministra, iż dokument poddawany był szerokim konsultacjom społecznym.

Po wystąpieniu Ministra przyszedł czas na 5-minutowe stanowiska klubów i kół poselskich, a także na pytania posłów.

W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości (PiS) głos zabrała posłanka Pani Bernadetta Krynicka, której wypowiedź jednoznacznie tożsama ze stanowiskiem projektodawców, a nawet zawierająca doskonale znane nam sformułowania z dokumentów Kancelarii Prezydenta RP - wskazywała na poparcie, które udzielone zostanie projektowi przez partię rządzącą.

Kluczowe i zasadnicze pytania padły z ust Pani Ewy Drozd reprezentującej Platformę Obywatelską - Koalicję Obywatelską (PO-KO). Pani poseł wprost wyraziła wątpliwości, co do tempa procedowania zmian, nawiązując m.in. do wypowiedzi członków Narodowej Rady Rozwoju o potrzebie wprowadzenia zmian zgodnie z kalendarzem wyborczym, a także danym organizacjom społecznym 48-godzinnym czasem na odniesienie się do projektu ustawy. Posłanka PO nie omieszkała również zapytać o uczestnictwo ekspertów Kancelarii Prezydenta pracujących nad wprowadzeniem ustawy o CUS w płatnym seminarium organizowanym przez jedną z uczelni. Pojawiły się również pytania dotyczące finasowania zadań związanych z utworzeniem CUS oraz zatrudnieniem pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Następny głos należał do Pani Agnieszki Ścigaj (Kukiz 15), która uznała projekt CUS za oczekiwaną przez nią prawdziwą reformę pomocy społecznej w Polsce. Pani poseł swoje zdanie opierała głównie na doświadczeniach wyniesionych z pracy w obszarze pomocy społecznej w latach 90-tych. Szkoda, że w jej wypowiedzi zabrakło jednak elementów współczesnych, bowiem pomimo aktualnych bolączek - pomoc społeczna przeszła jednak przez ostatnie dziesięciolecia także pozytywną, choć niewystarczającą transformację.

Podobne stanowiska dotyczące projektu ustawy zaprezentowały posłanki: Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów - Pani Urszula Pasławska oraz Nowoczesnej - Pani Monika Rosa. Z jednej strony parlamentarzystki poparły ideę utworzenia centrów; z drugiej strony wskazywały na niedociągnięcia oraz wątpliwości w przyjęciu konkretnych rozwiązań. W tym miejscu kilkakrotnie posiłkowano się argumentami oraz nazwą Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, wskazywano też na potrzebę dalszych prac nad dokumentem w komisji.

Część wystąpień dotyczących stanowisk klubów zakończyło wystąpienie Pani Małgorzaty Zwiercan (Wolni i Solidarni), która poparła przedłożony projekt.

W trakcie pytań zadawanych przez posłanki i posłów nie zabrakło odniesień do sytuacji pracowników socjalnych w Polsce - wskazywano na ich niskie uposażenia, dokładanie kolejnych zadań, a nawet przypominano o niedawnym "Czarnym Tygodniu w Pomocy Społecznej" (poseł Kukiz 15).

W odniesieniu do jedynie części z pytań, prezydencki Minister wyjaśniał, że w wyniku reformy nikt ma nie stracić pracy, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianą dotyczącą sytuacji pracowników pomocy społecznej w Polsce. Na czym przedstawiciel Prezydenta RP opierał swoje twierdzenia nie do końca wiadomo, jednak Pan Paweł Mucha wyraził oczekiwanie na skierowanie projektu ustawy do odpowiedniej komisji sejmowej. Wobec braku sprzeciwu ze strony obecnych - Marszałek Sejmu zakomunikował powyższe.    

Przy okazji warto zwrócić uwagę, iż w wydanej opinii Biuro Analiz Sejmowych (BAS) także podniosło znaczną część wątpliwości prezentowanych przez stronę społeczną. Treść opinii BAS można przeczytać tutaj

Pierwsze czytanie i wypowiedzi posłów dotyczące projektu ustawy o CUS można obejrzeć w retransmisji iTV Sejm od 14:43:44          

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy