Ważne wsparcie dla protestujących popłynęło z Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska. W specjalnej uchwale, Rada Wykonawcza EAPN Polska solidaryzuje się z pracownikami, którzy uczestniczą w Ogólnopolskim Proteście Pracowników Pomocy Społecznej. Rada wskazuje również na konieczność systemowych zmian w obszarze pomocy społecznej, które poprawiłby warunki pracy osób zatrudnionych.

 EAPN Polska zrzesza kilkadziesiąt organizacji działających w obszarze polityki społecznej, zarówno w wymiarze akademickim, jak i praktyki. Celem Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu jest m.in. monitorowanie i recenzowanie działań zadań państwa w sferze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz współkształtowanie polityki społecznej w tym zakresie na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim.

EAPN Polska jest częścią szerszego projektu tj. Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, której organizacje regionalne działają w całej Europie.

Uchwała Rady Wykonawczej zawiera zarówno wezwanie do podniesienia wysokości dodatku terenowego dla pracowników socjalnych, jak też informuje o potrzebie stworzenia ustawy o zawodzie pracownika socjalnego.

W imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP) dziękujemy za bardzo ważny dla nas gest solidarności z pracownikami pomocy społecznej w Polsce.

Przeczytaj uchwałę Rady Wykonawczej EAPN

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy