Kancelaria Prezydenta RP poinformowała Federację, że organizatorzy płatnego seminarium dotyczącego usług społecznych nie uzgodnili z kancelarią decyzji o wprowadzeniu odpłatności za udział w wydarzeniu. Pod wpływem pisma Federacji, doradca Prezydenta RP wziął udział wyłącznie udział w otwartym i bezpłatnym panelu eksperckim.

Przypominamy - Uczelnia Korczaka oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, jeszcze przed przyjęciem ustawy dotyczącej utworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS) zorganizowały płatne seminarium dotyczące ww. tematyki. W wydarzeniu zapowiedziano udział osób związanych bezpośrednio z tworzoną ustawą: doradcy oraz ekspertów Prezydenta RP, którzy pracowali nad projektem założeń do ustawy. Zdaniem naszej organizacji - taki sposób postępowania stał w oczywistej sprzeczności z bezstronnością, obiektywizmem oraz etyczną postawą, która powinna cechować ekspertów powołanych przez organy Państwa.

W piśmie wyjaśniającym, Kancelaria Prezydenta RP przekazała informację, że nie przewidziano wynagrodzenia dla żadnego z panelistów, referentów oraz moderatorów seminarium.

Przeczytaj pismo Kancelarii Prezydenta RP

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy