Pani Bożena Borys-Szopa odebrała z rąk prezydenta nominację na stanowisko Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiamy sylwetkę nowej minister.

Nowa szefowa resortu rodziny jest z wykształacenia prawnikiem. Ukończyła Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, a następnie studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Pracowała w katowickich kopalniach jako specjalista ds. BHP. W 1991 weszła w skład zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, od 1998 do 2002 była przewodniczącą Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. W wyborach parlamentarnych w 2001 kandydowała do Sejmu z poparciem Ruchu Społecznego AWS z listy Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy, która nie przekroczyła progu wyborczego.

Od 15 marca 2006 do 21 sierpnia 2008 zajmowała stanowisko głównego inspektora pracy. 1 listopada 2008 prezydent Lech Kaczyński powołał ją na doradcę ds. społecznych i kontaktów z partnerami społecznymi oraz doradcę ds. prawa pracy i bhp. 21 września 2009 została podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta. 6 lipca 2010 została odwołana z tego stanowiska.

W wyborach samorządowych w 2010 została wybrana na radną sejmiku śląskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. W 2014 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję.W wyborach parlamentarnych w 2015 z listy PiS została wybrana na posłankę w okręgu katowickim. Od 4 czerwca 2019 r. będzie pełnić funkcję Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ W ZAGROŻENIU COVID-19