Nasz federacyjny ekspert dr Marcin Boryczko został członkiem regionalnej Komisji Praw Człowieka działającej przy Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW), do której należy PFZPSiPS. To ogromne wyróźnienie dla Polski oraz naszej organizacji, przez co wzmocni się nasz głos w strukturach międzynarodowych oraz mamy szansę aktywnie wspierać i chronić prawa człowieka.

Poszanowanie praw człowieka jest podstawą pracy socjalnej i kluczową motywacją utworzenia Komisji Praw Człowieka. Komisja, wraz z przedstawicielami regionalnymi, monitoruje i chroni, na ile to możliwe, prawa pracowników socjalnych, którzy mogą być zagrożeni wspierając najbardziej narażone grupy społeczne lub osoby. Komisja jest również zainteresowana promowaniem praw człowieka na całym świecie, szczególnie w sytuacjach, gdy pracownicy socjalni mogą być zaangażowani w obronę praw osób, które spotykają się z dyskryminacją lub marginalizacją.

Dr Marcin Boryczko, nasz federacyjny ekspert właśnie został członkiem Komisji, a jego wiedza, doświadczenie i umiejętności, które już wcześniej służyły społeczności pracowników socjalnych w Polsce, teraz pomogą w budowaniu i wzmacnianiu znaczenia praw człowieka w pracy socjalnej. Gratulujemy!    

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ W ZAGROŻENIU COVID-19