Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, w związku z zabójstwem 9-miesięcznej Blanki z Olecka, a także wskazywanej medialnie roli i postępowania pracowników pomocy społecznej w tym tragicznym zdarzeniu - wystosowała oświadczenie, które zostało przekazane Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także mediom w Polsce. 

Przypominamy - 9 miesięczna Blanka została zamordowana 3 miesiące po jej powrocie z rodziny zastępczej, gdzie została umieszczona decyzją sądu. Pomimo negatywnej opinii miejscowego ośrodka pomocy społecznej, dziecko zostało oddane pod opiekę rodziców biologicznych. 

Nasza organizacja, nie przesądzając kwestii indywidualanej odpowiedzialności w powyższej sprawie zwraca uwagę na nieprawidłowści w funkcjoniowaniu systemu ochrony dziecka, które zwiększają ryzyko wystąpienia podobnych zdarzeń również w przyszłości. PFZPSiPS wskazuje na realne zachwianie równowagi w dążeniu rządzących do pozostawienia dziecka w rodzinie biologicznej, a potrzebą ochrony jego życia i zdrowia. Ponadto, zdaniem Federacji należy urealinić oczekiwania społeczne względem pracowników pomocy, którzy nie zostali powołani wyłącznie do kontroli rodzin, a ich warunki pracy znacznie odbiegają od możliwości skutecznego niesienia pomocy, także najmłodszym. Federacja zwraca ponadto uwagę na brak współpracy instytucji wymairu sprawiedliwości z organami pomocy społecznej, co ma swoje umocowanie w praktyce działania sądów. List naszej organizacji zawiera także konkretne zarzuty wobec decydentów, którzy nie dokonują stosownych i adekwatnych reform systemu pomocy społecznej w tym zakresie.   

Nasza organizacja w związku z wydarzeniami w Olecku podjęła również inne działania chroniące prawa i interesy pracowników.

Przeczytaj oświadczenie Federacji

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ W ZAGROŻENIU COVID-19