Federacja wystosowała pismo do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, który już w lipcu zażądał od jednostek organizacyjnych wyjaśnień dotyczących tempa realizacji wypłat świadczenia wychowawczego (500+). Federacja zwraca m.in. uwagę urzędnikom Wojewody, że na płynnośc realizacji zadania wpływa obciążanie pracowników obowiązkiem szczegółowego sprawozdawania się w szczycie okresu przyjmowania i rozpatrywania wniosków.

O sprawie poinformowali nas pracownicy obsługujący świadczenia rodzinne. W piśmie adresowanym do jednostek organizacyjnych, służby Wojewody Podkarpackiego zwracają się o złożenie wyjaśnień (do dnia nastepnego do godz.11.00!) dotyczących braku rozpatrzenia wniosków o przyznanie "500+" w częsci z gmin. Pismo datowane jest na 24 lipca br.

Sprawa zbulwersowała pracowników, ponieważ sam ustawodawca przewidział, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego złożone po 1 lipca mogą być rozpatrywane, a świadczenia przyznawane do 30 września. Tymczasem urzędnicy UW znając stan wypłat na 18 lipca br. oczekują by wnioski juz teraz zostały rozpatrzone. Wszystko dzieje się w najgorętszym okresie dla świadczeń rodzinnych, gdy jednocześnie realizowane są inne formy pomocy.

Federacja w wystosowanym piśmie przypomina urzędnikom Wojewody, że już od przyszłego roku zmniejszona ma być procentowa dotacja do obsługi zadania, co rodzi ryzyko uszczuplenia kadr pracowników lub ich zarobków. Ponadto zwracamy uwagę, iż rządzący prmoujący politykę rodzinną najwyrażniej zapomnieli, że pracownicy świadczeń także posiadają własne rodziny i mają prawo skorzystać zarówno z urlopu wypoczynkowego, jak też dobowej przerwy w pracy. Tymczasem realizacja zadania od wielu lat odbywa się ich kosztem, bowiem chcąc "załatać" braki organizacyjne oraz kadrowe - pracownicy realizują wnioski w godzinach nadliczbowych nie mogąc jednak zawsze liczyć na dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

Przeczytaj wystąpienie Federacji

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy