Miło jest nam zakomunikować, że do Federacji przystąpili pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. To już siódma organizacja z Warszawy działająca w naszych strukturach, a szósta obejmująca swoim zasięgiem jeden z dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej w Warszawie. Tym samym umocniliśmy sie na fotelu lidera ruchu związkowego pomocy społecznej w stolicy. Naszym Koleżankom i Kolegom z Bielan dziękujemy za zaufanie i życzymy solidarnego działania na rzecz poprawy warunków pracy i płacy w stołecznych jednostkach.

ZZP OPS Bielany został utworzony przez pracowników, którzy wcześniej tworzyli komisję zakładową NSZZ "Solidarność", jednak lokalna struktura została rozwiązana. Część związkowców postanowiła stworzyć własną, niezależną organizację, a po pewnym czasie zdecydowano o przystąpieniu do PFZPSiPS.   

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy

  

FORUMpup