Po raz drugi publikujemy dane 100 gmin i miejscowości z najniższymi wynagrodzeniami pracowników socjalnych w Polsce. Do każdej z gmin skierujemy pismo adresowane do miejscowych włodarzy, by zadbali o godny poziom wynagrodzeń pracowników. W ubiegłym roku upublicznienie samorządów, które płaciły najgorzej, a także indywidualnie wysłane apele Federacji wpłynęły na podwyższenie płac przynajmniej w takim wymiarze, że część z gmin zniknęła z tegorocznej listy.

 

Lista została stworzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o dane pozyskane bezpośrednio od pracodawców i według stanu na dzień 30 kwietnia 2019 r. Federacja upublicznia jedynie ww. dane. Lista zawiera nazwy 100 gmin, w których średni poziom wynagradzania pracowników socjalnych jest najniższy w Polsce.Postanowiliśmy, że lista będzie dostępna "na stałe" na naszej stronie m.in. po to by pracownicy pomocy społecznej mogli dokonywać świadomego wyboru podejmując zatrudnienie u danego pracodawcy. Każdy z włodarzy wskazanych miejscowości będzie jednak mógł zadbać o to by nazwa jego gminy zniknęła z "czarnej listy". Wystarczy, że miejscowy samorząd wykaże, iż podjął realne i konkretne działania zmieniające faktyczne uposażenie pracowników pomocy społecznej. Informację o powyższym opublikujemy na naszych stronach.

LISTA [MAPA]

Kolor żółty - gminy, które są na "czarnej liście" w 2018 i 2019 roku

Kolor pomarańczowy - gminy, które są na czarnej liście tylko w 2019 roku

LISTA [SPIS]

 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy