Sąd Rejonowy w Pruszkowie umorzył postępowanie w sprawie członków zarządu naszej organizacji członkowskiej działającej w GOPS w Raszynie, stwierdzając brak jakichkolwiek znamion czynu zabronionego. Okazało się więc, że kierownik jednostki - Pani Elwira Rogowska niesłusznie oskarżyła związkowców o pomówienie, które miało mieć rzekomo miejsce w skardze skierowanej do władz gminy. Tym samym potwierdziło się, że związek zawodowy ma obowiązek reagować na sygnały o nieprawidłowościach w zakładzie pracy i za oczywiście bezzasadne należy uznać próby ograniczania tego prawa. Związek zawodowy i jego przedstawiciele mogą oceniać i krytykować pracodawcę, choćby w toku postępowania skargowego zarzuty się nie potwierdziły.

Coraz częściej zdarza się, że pracodawcy np. usiłujący rozbić działające organizacje związkowe lub zdławić ich działania - korzystają z możliwości wnoszenia prywatnych aktów oskarżenia. W Raszynie z kolei, miejscowy związek zawodowy o sygnałach dotyczących nieprawidłowości w zakładzie pracy powiadomił władze samorządowe. Skarga strony związkowej stała się przyczynkiem do wniesienia prywatnego aktu oskarżenia wobec samych działaczy. Sprawa została jednak umorzona jeszcze przed rozpoczęciem przewodu sądowego, ze względu na oczywisty brak podstaw oskarżenia, co było widoczne już "na pierwszy rzut oka". Finalnie kierownik GOPS w Raszynie będzie musiała zapłacić stronie związkowej koszty związane z postępowaniem. Orzeczenie nie jest prawomocne.   

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy