Resort rodziny odniósł się do postulatów Federacji związanych z zabezpieczeniem pracowników domów pomocy społecznej. W obszernym stanowisku - ministerstwo zapewnia, że proponowane przez nas rozwiązania traktuje priorytetowo i bez zbędnej zwłoki. Na razie jednak nie poznaliśmy szczegółów dotyczących wsparcia finansowego dla samych pracowników.

MRPiPS w odpowiedzi na pismo Federacji z dnia 15 kwietnia 2020 r., w sprawie działań podejmowanych w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się koronowirusa w domach pomocy społecznej szczegółowo wylicza środki ochrony osobistej przekazane dla DPS-ów.

Resort podejmuje też temat przenoszenia wirusa przez pracowników zatrudnionych w kilku podmiotach stwierdzając, że "rekomendowano zapewnienie obsługi medycznej i pielęgnacyjnej w dps przez osoby pracujące tylko w danej jednostce oraz wprowadzenie obowiązku przeprowadzania szczegółowego wywiadu z personelem". Ministerstwo zaznacza jednak, że "przekazane zalecenia miały charakter dobrowolny i fakultatywny, a ostateczna decyzja dotycząca sposobu zapewnienia prawidłowej organizacji i funkcjonowania danej placówki, również w sytuacji epidemii, należy do kompetencji kierownictwa tej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej". 

Odnosząc się do postulatu konieczności przekazania dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej wiceminister informuje, że w drugim kwartale br. planuje się przeprowadzenie stosownej analizy potrzeb finansowych samorządów z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej. Brak jest jednak znów szczegółów dotyczących zapowiadanych transferów i w tym zakresie oczekujemy na odpowiedź na kolejne z naszych pism.

W zakresie testowania pracowników DPS-ów resort przekazał nasz wniosek do Ministerstwa Zdrowia. Według wiceminister testy "u pracowników i mieszkańców domów pomocy społecznej przeprowadzą tzw. zespoły wymazowe. Przyjeżdżają one na miejsce, by pobrać próbki i następnie przekazać je do laboratorium. W tym przedsięwzięciu z Ministerstwem Zdrowia współpracuje Ministerstwo Obrony Narodowej, które oddelegowało do czynności konkretne jednostki wojskowe".

Przeczytaj stanowisko MRPiPS

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy