W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodowicach w dniu dzisiejszym w ramach prowadzonej akcji protestacyjnej został powieszony baner informujący o proteście pracowników ośrodka. Trwające mediacje nie przyniosły dotąd porozumienia. 

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej występując w imieniu osób zatrudnionych w tej jednostce prowadzi spór zbiorowy domagając się m.in. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowej gratyfikacji za dodatkowe zadania, które są przez nich realizowane.

Mamy jednak nadzieję, że kierownictwo GOPS wraz z włodarzami Gminy, bez konieczności zaostrzenia protestu - przychylą się do realizacji żądań strony społecznej.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy