Problem rażąco niskich wynagrodzeń w Tczewskim MOPS-ie sygnalizowany jest przez jego pracowników od 3 lat. W związku z brakiem pozytywnego rozpatrzenia wniosków kierowanych przez Tczewskich pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny do przedstawicieli samorządu, w maju 2019 r. powstał Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie jako zakładowa organizacja związkowa Federacji. W 2020 r. postulaty płacowe zostały przedstawione już oficjalnie, a wkrótce do mediacji zostanie wyznaczony ministerialny przedstawiciel. 

 

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej od początku wspiera Tczewskich związkowców w ich działaniu. W marcu 2020 r., z uwagi na nieuwzględnienie żądań organizacji związkowej w kwestii podniesienia wynagrodzeń, wszczęty został spór zbiorowy. Dotychczasowe działania organizacji związkowej zmierzające do podwyższenia wynagrodzeń nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów, co zakończyło proces rokowań. Obecnie organizacja wystąpiła o przydzielenie mediatora z Ministerstwa. Liczymy na to, że proces mediacji zakończy się pozytywnym rozstrzygnięciem trwającego sporu.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy