Pomimo trudnych warunków praktykowania pracy socjalnej, wraz z międzynarodową społecznością pracowników socjalnych - 16 marca obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD). W tym roku hasłem przewodnim dnia jest słowo, koncepcja i filozofia "UBUNTU. Jestem Ja, bo Jesteśmy My”. Tym samym, pracownicy socjalni zwracają uwagę na znaczenie społecznej solidarności i wzmacniania globalnych więzi, co jest szczególnie istotne w czasach, gdy nasza populacja zmaga się ze skutkami pandemii.

 

Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych (IFSW), do której należy nasza Federacja (PFZPSiPS), w przyjętej na lata 2020-2030 globalnej agendzie na rzecz pracy socjalnej i rozwoju społecznego, zwraca uwagę na szereg tematów, które stanowią wyzwanie i strategię dla pracowników socjalnych i pracy socjalnej w najbliższych latach. Celem działań jest współtworzenie inkluzyjnej transformacji społecznej.

Pierwszym z podjętych tematów jest właśnie działanie na rzecz wzmocnienia znaczenia społecznej solidarności i globalnych więzi. „Ubuntu” wywodzi się od rdzennych mieszkańców Afryki Południowej i został spopularyzowany na całym świecie przez Nelsona Mandelę. Ubuntu: „Jestem Ja, bo jesteśmy My” to – współgra z perspektywą pracy socjalnej związaną ze wzajemnymi powiązaniami wszystkich ludzi i ich środowisk. Mówi o potrzebie globalnej solidarności, a także podkreśla rdzenną (zakorzenioną) wiedzę i mądrość. Silvana Martinez, prezes IFSW skomentowała:

Temat pochodzi z szeroko zakrojonych konsultacji w ramach IFSW i nie tylko. W czasie, gdy globalna polityka wycofała się w kierunku nacjonalizmu, Ubuntu jest potężnym przesłaniem o potrzebie solidarności na wszystkich poziomach: w społecznościach, społeczeństwach i na całym świecie. Jest to przesłanie, że wszyscy ludzie są ze sobą połączeni i że nasza przyszłość zależy od uznania zaangażowania wszystkich ludzi we współtworzenie zrównoważonej i sprawiedliwej społecznie przyszłości. IFSW zaprasza wszystkich pracowników socjalnych, organizacje partnerskie i osoby, którym zależy na przyszłości, do wspólnego oznakowania plakatu. Razem możemy zmienić świat dla tego i przyszłych pokoleń.

Jednym z elementów obchodów WSWD 2021 jest plakat promujący wydarzenie, którego ponad 100 wersji językowych opracowały członkowskie organizacje IFSW. Polska wersja plakatu powstała w roku ubiegłym i jej tłumaczenie zawdzięczamy naszemu ekspertowi ds. praw człowieka przy IFSW - dr M.Boryczko.  

Wszystkim praktykującym pracę socjalną życzymy przestrzeni na jej urzeczywistnianie i zachęcamy do wspólnego świętowania.

Z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej 2021 Rory Truell, Sekretarz Generalny IFSW, opublikował krótką wiadomość wideo dla pracowników socjalnych.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy