Jako Federacja mocno działaliśmy, by rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, objęło także pracowników pomocy społecznej. Udało się! Za ekspresowe konsultacje i wsparcie naszego postulatu dziękujemy pracownikom Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Potwierdzenie objęcia naszej grupy zawodowej ww. uprawnieniem znajduje się w linku (dalsza część artykułu). Wieczorem Ministerstwo Edukacji wydało również analogiczne rozporządzenie uwzględniające pracowników pomocy społecznej w zakresie uprawnienia dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych. 

 Przeczytaj rozporządzenie dla dzieci do lat 3 (żłobki)

Przeczytaj rozporządzenie dla dzieci powyżej 3 lat (przedszkola i szkoły)

Najczęściej zadawane pytania:

  1. Czy z opieki mogą korzystać wyłącznie rodzice dzieci w wieku do 3 lat? Nie - opiekę dla dzieci pracowników pomocy społecznej mają zapewnić zarówno żłobki, jak i przedszkola oraz szkoły (patrz właściwe rozporządzenie). 
  2. Czy z opieki mogą korzystać wyłącznie pracownicy socjalni lub pracownicy OPS? Nie - uprawnienie dotyczy wszystkich pracowników pomocy społecznej. 
  3. Czy muszę korzystać z opieki nad dzieckiem w żłobku, przedszkolu lub szkole, czy też mogę wybrać zasiłek opiekuńczy? To rodzic wybiera, czy chce zapewnienia opieki nad dzieckiem, czy też sam będzie opiekował się dzieckiem otrzymując zasiłek opiekuńczy. Oba instrumenty to prawo, a nie obowiązek. Potwierdzenie powyższego znajdziesz w stanowisku ZUS tutaj
  4. W rozporządzeniach jest mowa o "rodzicach". Czy to oznacza, że abym mogła skorzystać z opieki żłobka, przedszkola lub szkoły, oboje rodziców muszą należeć do grupy pracowników zwalczających COVID-19 np. rodzic pracownik socjalny i policjant? Nie. Z wyjaśnień MEN dostępnych tutaj jasno wynika, że wystarczy, by tylko jeden z rodziców był w grupie objętej uprawnieniem. 
  5.  Co jeśli żłobek, przedszkole lub szkoła twierdzi inaczej niż w pkt. 4 ? Należy przekazać rozporządzenie i wyjaśnienia MEN, a potem ewentualnie skargę do organu nadzoru. 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy