Sąd w Jędrzejowie przywrócił do pracy ze skutkiem natychmiastowym – Wioletę Jaborowską, Barbarę Majer i Olgę Jasik – członkinie naszej organizacji zakładowej w Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej. Jednocześnie sąd przyznał zainteresowanym wielotysięczne odszkodowania za okres pozostawania bez pracy, które wraz z kosztami zastępstwa procesowego wyniosą ok. 100 tys. zł. Sąd w uzasadnieniu ustnym wyroku przyznał, że wszystkie działania związku dotyczące sygnalizowania nieprawidłowości w postępowaniu pracodawcy w okresie epidemii były zasadne i mieściły się w granicach prawa.

 

Dzisiejszy (27.05) wyrok to efekty głośniej sprawy dotyczącej zwolnionych członków lokalnego związku zawodowego, którzy podnosili problem związany z przestrzeganiem w DPS zasad bezpieczeństwa w stanie epidemii m.in. co do stosowania procedur i wyposażenia domu. Wszystko to miało miejsce w czasie, gdy koronawirus zbierał swoje tragiczne żniwo w domach pomocy społecznej. Jak się później okazało, do masowych zakażeń doszło także w samej Rudzie Pilczyckiej, gdzie u ponad połowy mieszkańców domu oraz części personelu stwierdzono zakażenie. W odpowiedzi Pani Iwona Wielgopolan (dyrektor) zwolniła funkcyjnych członków organizacji. W tej sprawie rażące naruszenie prawa stwierdziła również Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), która wniosła o dodatkowe ukaranie dyrektor DPS. Proces w tej sprawie ruszy niebawem w sądzie karnym.

To jednak nie koniec kłopotów pracodawcy. Wcześniej bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wymierzył dyrektor DPS grzywnę za nieprzekazanie naszej skargi na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. W ostatnich dniach ten sam sąd przyznał rację Federacji, uznając że Ww. dopuściła się bezczynności w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Także powiatowi radni w Końskich uznali za zasadną skargę Federacji złożoną na kierującą domem.

O sytuacji panującej w tej jednostce i o zastrzeżeniach w stosunku do pracodawcy był przez nas informowany starosta powiatowy w Końskich – Pan Grzegorz Piec, który sprawuje nadzór nad DPS w Rudzie Pilczyckiej, a który to powiat w całości poniesie koszty działań Pani Iwony Wielgopolan.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy