Federacja, działająca na rzecz i w imieniu naszej zakładowej organizacji związkowej w MOPR w Kielcach, podpisała porozumienie z pracodawcą, na mocy którego pracownicy socjalni nabędą prawo do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego raz na dwa lata, niezależnie od terminu wykorzystania poprzedniego urlopu, a nie jak było dotychczas i wadliwie - po kolejnych 2 latach, licząc od ostatniego dnia wykorzystania poprzedniego urlopu. Ta korzystana zmiana oznaczać ma również przeliczenie dni urlopowych wstecz i udzielenie tych „straconych” dni urlopowych za uzgodniony ze związkiem okres.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy