Sąd Okręgowy w Kielcach, w wyroku z 6.09.2021 r. nakazał Anecie Mikuszewskiej-Sorn (dyrektor MGOPS w Końskich) przeproszenie Federacji za rozpowszechnianie w piśmie z 9.12.2019 r., nieprawdziwych informacji naruszających dobra osobiste naszej organizacji. Treść przeprosin ma dodatkowo zostać odczytana w obecności pracowników MGOPS w Końskich, a także wysłana do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie oraz przekazana naszej lokalnej organizacji związkowej.

 

Sąd przyznał tym samym rację Federacji, która od początku twierdziła, że nieprawdziwe są informacje przekazywane pracownikom przez pracodawcę, jakoby nasza organizacja miała w trakcie trwającego sporu zbiorowego, wysunąć propozycję wprowadzenia „rodzaju egzaminów lub testów” przed przyznawaniem nagród pracownikom MGOPS w Końskich. Informacje przekazywane publicznie pracownikom przez dyrektor MGOPS w Końskich, a dotyczące przebiegu mediacji w tym zakresie, okazały się więc całkowicie nieprawdziwe.

W MGOPS w Końskich prowadzone są obecnie 2 spory zbiorowe, które znajdują się na etapie mediacji, przy równoczesnym prowadzeniu akcji protestacyjnej. Wyrok nie jest prawomocny.   

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy