W związku z procedowanym w Sejmie projektem ustawy zakładającej zmianę realizatora świadczenia wychowawczego z jednostek samorządu terytorialnego (JST) na ZUS, Federacja podjęła szereg działań mających na celu odrzucenie niekorzystnych dla świadczeniobiorców oraz pracowników, zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Oprócz rozmów z parlamentarzystami, wystosowaliśmy apel do każdego z posłów oraz posłanek, a także sprawdziliśmy na przykładzie trzech województw ilu z pracowników obsługujących program może stracić pracę w wyniku zmiany obsługi świadczenia. W piśmie do Ministerstwa Rodziny wnieśliśmy także o ujawnienie wszystkich stanowisk, które trafiły do resortu w tej sprawie.

 

Sejm zajmie się ustawą

Już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i innych ustaw, będzie procedowany w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Nie jest wykluczone, że zmiany ekspresowo trafią pod głosowanie jeszcze w tym tygodniu. Z tych względów, Federacja jeszcze przed przekazaniem projektu z Rady Ministrów do Marszałek Elżbiety Witek, przeprowadziła szereg rozmów z parlamentarzystami niemal wszystkich frakcji sejmowych o zagrożeniach wynikających z przeniesienia wypłaty 500+ do ZUS. Do każdego z parlamentarzystów trafiło również pismo z apelem o odrzucenie zmian oraz zawierające argumenty oraz dotychczasowe ustalenia naszej organizacji.

Przeczytaj pismo do posłanek i posłów RP

Zwolnienia na szeroką skalę

Jedno z ustaleń Federacji poruszone w piśmie dotyczy zwolnień pracowników JST, głównie ośrodków pomocy społecznej, którzy dotąd realizowali obsługę świadczenia. Przypominamy, że w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do projektu wskazano, że zmiana ustawy nie będzie miała wpływu na rynek pracy. Tymczasem, realizacją zadania w gminach zajmuje się obecnie ok. 12 tys. pracowników, którym w wyniku zmiany realizatora, grozi rozwiązanie stosunku pracy lub reedukacja etatu. Ministerstwo Rodziny, odpowiedzialne za procedowanie zmian twierdzi, że są to pracownicy samorządowi i nie przedstawia danych dotyczących skali zwolnień, mimo że mogłaby je w prosty sposób pozyskać przy wykorzystaniu Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). Federacja przeprowadziła więc na własną rękę ankietę w 3 wybranych losowo województwach tj. na terenie woj. lubuskiego, podlaskiego i śląskiego. Na uzyskane odpowiedzi łącznie ze 155 jednostek, tylko w 35 jednostkach (22%) nie przewiduje się żadnych zwolnień. W 109 jednostkach, które zapewniły o konieczności zwolnień lub redukcji etatów, ma zostać zwolnionych łącznie co najmniej 257 pracowników tj. średnio ponad 2 osoby w każdym urzędzie, a w 11 jednostkach w stosunku do co najmniej 56 pracowników nie podjęto jeszcze decyzji.

Jakie są stanowiska organizacji społecznych?

Pomimo, że procedując zmiany w tak ekspresowym tempie, ustawodawca nie zapewnił warunków dla rzetelnych i szerokich konsultacji publicznych, ustaliśmy że w sprawie swój głos zabrały m.in. organizacje samorządowców. Tymczasem na stronach rządowych próżno szukać informacji o stanowiskach organizacji społecznych. Z tych względów, chcąc dopełnić obrazu planowanych zmian – Federacja wniosła do MRiPS o ich ujawnienie.

Przeczytaj pismo do Ministerstwa Rodziny

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy